A title

Image Box text

מיהו ארז רויטבורד?

ארז רויטבורד החל מגיל צעיר להקדיש ללימוד ותירגול מעמיק של האלכימיה הפנימית במסורות המיסטיות השונות בעולם, תירגולי מדיטציה, צ’י קונג וטאי צ’י.

בהמשך נחנך במקדש המאסטרים השמיימים שבסין שם למד תירגולי אלכימיה מתקדמים. לאחר מכן נפגש עם האלכימיה הפנימית, ולאחר שנים של תרגול, החליט להביא את השיטה גם לישראל. היום מדריך אלכימיה פנימיח בישראל, מעמיק את לימודי האלכימיה הפנימית וממשיך לחלוק עם התלמידים בארץ ובעולם לימודים עוצמתיים ונסתרים שמביאים להעצמה אישית והתעוררות הפוטנציאל הפנימי.